Reklamační řád

Reklamační řád společnosti PNEU TOPKB s.r.o.

1.     Záruční lhůty

 

1.1.   Společnost PNEU TOPKB s.r.o. poskytuje na dodané pneumatiky záruku v délce 2 let od data prodeje.

 

2.     Záruka

 

2.1.   Záruka poskytovaná společností PNEU TOPKB s.r.o. po dobu záruční lhůty se vztahuje na veškeré materiálové a výrobní vady, které se u dodaného zboží a služeb vyskytnou v rámci záruční doby.

2.2.   Záruka se nevztahuje na závady provozního charakteru, které u dodaného zboží nebo služeb vzniknou jejich používáním jiným způsobem, než je stanoveno obecnými předpisy, které způsob používání zboží upravují.

2.3.   Záruka se nevztahuje na ojetí pneu, či jejího poškození cizím předmětem.

2.4.   Ze záruky je taktéž vyjmuto zboží, které bylo používáno k jinému účelu, nebo jiným způsobem než je určeno.

2.5.   Záruka nebude poskytnuta zákazníkovi v případě,že se neprokáže platným dokladem, potřebným k poskytnutí záruky

 

3.     Reklamace

 

3.1.   V případě, že se na zboží či službách projeví nedostatky, či vady doporučuje společnost PNEU TOPKB s.r.o. uplatnit reklamaci bezprodleně.

3.2.   V případě, že zákazník uplatňuje reklamaci a jde o oprávněnou reklamaci, zašle zboží na adresu společnost PNEU TOPKB s.r.o..

3.3.   Reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

3.4.   Reklamace zboží může společnost PNEU TOPKB s.r.o. uznat jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

3.5.   V případě oprávněné reklamace je společnost PNEU TOPKB s.r.o. povinna poskytnout zákazníkovi náhradu.

 

4.     Náhrady

 

4.1.   V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou má zákazník nárok na bezplatné odstranění vady.

4.2.   V případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou má zákazník nárok na výměnu zboží, či vrácení peněz.

 

Reklamační řád společnosti PNEU TOPKB s.r.o. se řídí platným českým právním řádem a společnost PNEU TOPKB s.r.o. se zavazuje, že s ním nesmí být v rozporu.